Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

Het Eemmeer is een overblijfsel van de Zuiderzee. In Utrecht loopt het gebied vanaf de provinciale grens met Noord-Holland over de zuidelijke oever tot vóór de gemeente Spakenburg. De noordelijke oever valt in de provincie Flevoland. Het gebied maakt samen met de andere randmeren, het Markermeer en het IJsselmeer deel uit van het IJsselmeergebied. Dit internationaal belangrijke gebied voor watervogels ligt in vijf provincies. Het Eemmeer is ondiep met veel slik- en moerasvegetatie en riet- en oeverlandjes. Het is een belangrijk gebied voor trekvogels en wintergasten om voedsel te zoeken en te rusten. Sinds 1976 heeft het de status van natuurmonument.

Gooi- en Eemmeer op de kaart

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl.