Concernmanagementteam

Het concernmanagementteam (CMT) bewaakt in opdracht van Gedeputeerde Staten de strategische koers van de organisatie. Een professionele, daadkrachtige en wendbare ambtelijke organisatie die in dialoog met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt aan maatschappelijke opgaves en daarbij kansen en knelpunten signaleert en oppakt.

Samen bouwen we op deze manier aan een gezonde, groene, duurzame en aantrekkelijke provincie voor onze inwoners en de generaties na ons.

Concernmanagementteam

Directeur

Mw. A.G. (Anneke) Knol - van Leeuwen
Provinciesecretaris / algemeen directeur
Secretariaat: (030) 258 2627

Domeinmanagers

Dhr. C.P. (Cor) Bontje
Domeinmanager Bestuurs- en directieondersteuning 
Secretariaat: (030) 258 90 15

Dhr. H. (Henk) Heijnemans
Domeinmanager Bedrijfsvoering
Secretariaat: (030) 258 90 15

Dhr. J.W.H. (Jasper) Hoogeland
Domeinmanager Mobiliteit
Secretariaat: (030) 258 90 13

Mw. M. (Martie) Meijer
Domeinmanager Stedelijke Leefomgeving
Secretariaat: (030) 258 90 11

Dhr. R. (Rob) Sijm
Domeinmanager Bedrijfsvoering
Secretariaat: (030) 258 90 14