Concernmanagementteam

Het concernmanagementteam (CMT) bewaakt in opdracht van Gedeputeerde Staten de strategische koers van de organisatie. Een professionele, daadkrachtige en wendbare ambtelijke organisatie die in dialoog met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt aan maatschappelijke opgaves en daarbij kansen en knelpunten signaleert en oppakt.

Samen bouwen we op deze manier aan een gezonde, groene, duurzame en aantrekkelijke provincie voor onze inwoners en de generaties na ons.

Concernmanagementteam

Directeur

Mw. A.G. (Anneke) Knol - van Leeuwen
Provinciesecretaris / algemeen directeur
Secretariaat: 030 258 91 47

Concernmanagers

Dhr. C.P. (Cor) Bontje
Concernmanager Bestuurs- en directieondersteuning 
Secretariaat: 030 258 90 15

Dhr. J.W.H. (Jasper) Hoogeland
Concernmanager Mobiliteit
Secretariaat: 030 258 90 13

Mw. M. (Martie) Meijer
Concernmanager Stedelijke Leefomgeving
Secretariaat: 030 258 90 11

Dhr. R. (Rob) Sijm
Concernmanager Bedrijfsvoering
Secretariaat: 030 258 90 14

Mw. W.M.A. (Willemijn) Hack
Concernmanager Landelijke Leefomgeving
Secretariaat: 030 258 90 18