Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Paul Roncken onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit.jpg
Paul Roncken

Paul Roncken is sinds 1 december 2015 de onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit. Als landschapsarchitect, onderwijscoördinator en onderzoeker is hij verbonden aan de leerstoelgroep landschapsarchitectuur van de Wageningen Universiteit. De functie van adviseur vervult hij parttime. Roncken adviseert de provincie op verzoek of op eigen initiatief over trends en ruimtelijke ontwikkelingen in landelijk en stedelijk gebied. Ook gemeenten, initiatiefnemers en belangenorganisaties die betrokken zijn bij grote ruimtelijke ontwikkelingen kunnen hem benaderen om te sparren.

De provincie als innovator

Publicaties adviseur ruimtelijke kwaliteit 2015-2022

Contact

Adviseur ruimtelijke kwaliteit Paul Roncken
E-mail: paul.roncken@provincie-utrecht.nl

Coördinator ruimtelijke kwaliteit Bertus Cornelissen
E-mail: bertus.cornelissen@provincie-utrecht.nl
Telefoon: 030 258 29 85

Postadres

Provincie Utrecht
T.a.v. Afdeling FLO, adviseur ruimtelijke kwaliteit
Postbus 80300
3508 TH Utrecht