Gerdien Bikker

Gerdien Bikker

Commissielid sinds 3 april 2019.
CDA logo
Woonplaats Lexmond

Mijn thema's

 • Cultuur en erfgoed
 • Kleine kernen
 • Landelijke gebied
 • Leefbaarheid
 • Mobiliteit
 • Recreatie

Sprekersfragmenten

Bekijk alle sprekersfragmenten van Gerdien Bikker. Deze videofragmenten zijn opgenomen tijdens de Statenvergaderingen en zijn op datum terug te vinden in het Stateninformatiesysteem van Provinciale Staten Utrecht.

Nevenfuncties

 • Directeur-bestuurder - PCPO Nieuwerkerk
 • Voorzitter Raad van Toezicht - MBO Amersfoort
 • Voorzitter Raad van Toezicht - CVO AV
 • Bestuurslid - VTOI-NVTK
 • Eigenaar - CreaLex