Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 13-03-2020

01 Update maatregelen COVID 19/Coronavirus

SAMENVATTING:

Om verspreiding van het virus waar mogelijk te voorkomen of in te perken zijn diverse maatregelen getroffen. Hierbij zijn nauwlettend de adviezen van het RIVM gevolgd, maar ook uit voorzorg soms strengere regels, zoals het thuiswerken indien men verkoudheidsklachten ervaart.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. kennis te nemen van de update over de maatregelen die getroffen zijn in het kader van het Coronavirus;
  2. de statenbrief vast te stellen en deze ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.