Agroforestry Netwerk Utrecht: voor meer natuurinclusieve landbouw

De provincie Utrecht streeft ernaar om in het landelijk gebied 300 hectare boslandbouw te realiseren, ook wel agroforestry genoemd. Om agrariërs te enthousiasmeren agroforestry op hun land toe te passen, kunnen zij hiervoor subsidie aanvragen. Ook kunnen zij zich aansluiten bij het Agroforestry Netwerk Utrecht.

bomen in weidelandschap

In het Agroforestry Netwerk Utrecht kunnen provincie, agrariërs, gemeenten en waterschappen samenwerken. Het netwerk moet ervoor zorgen dat boeren gestimuleerd worden om hun land te voorzien van agroforestry en voedselbossen. Ook helpt het netwerk hen aan de juiste informatie, de wet- en regelgeving en de beschikbare subsidies. 

Agroforestry 

Agroforestry is een vorm van landbouw, waarbij bomen en struiken worden gecombineerd met akkerbouw en veeteelt. Hierdoor wordt een duurzaam landbouwsysteem ontwikkeld. Het biedt zowel ecologisch als economisch voordelen. Bomen leveren een positieve bijdrage aan de waterhuishouding en het bodemleven. Ook geven ze beschutting voor vee en dragen ze bij aan de biodiversiteit. Voederhagen zijn bijvoorbeeld geschikt voor koeien die ervan eten en zo mineralen en andere belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgen. Een ander voorbeeld is het planten van notenbomen in weilanden voor de opbrengst van noten, het verbeteren van de bodem, schaduw voor de dieren en betere grasopbrengst bij droogte.

Feestelijke aftrap

Natuur en Milieufederatie Utrecht, regeneratieve boerderij Schevichoven en BoerenBos zijn de afgelopen jaren al actief geweest met het informeren van boeren en het stimuleren van agroforestry en voedselbossen. Zij vormen de eerste trekkers van het netwerk dat 29 februari, in aanwezigheid van zo’n 80 agrariërs en andere geïnteresseerden, feestelijk werd afgetrapt. 

Mirjam Sterk, gedeputeerde van provincie Utrecht reageert enthousiast op de hoge opkomst. "Het is goed om te zien dat agroforestry begint te leven onder de boeren, dat zij de voordelen ervan zien en er graag meer over willen weten. De provincie draagt vanzelfsprekend graag bij aan de realiseren en stimuleren van meer agroforestry in Utrecht."

Inspiratie

Boeren kunnen agroforestry gedeeltelijk toepassen op hun perceel of volledig overstappen. Het ligt aan hun eigen wensen en behoeften en wat past op het bedrijf als het gaat om bodemsoort en grondwaterstand. Om de aanwezigen te inspireren, konden tijdens de startbijeenkomst twee voorbeeldbedrijven worden bezocht die al aan de slag zijn met agroforestry.

Eén van hen is Ron van Zandbrink. Hij heeft een biologische melkveehouderij in Stoutenburg. Op zijn bedrijf konden andere boeren in de praktijk zien welke voordelen agroforestry voor Ron oplevert. Ron vertelt: “Ik heb gezocht naar een vorm van agroforestry die past bij ons bedrijf. We hebben voederhagen geplant, waar ons vee van kan eten. Het mooie is dat er in zo’n haag allerlei mineralen en voedingsstoffen zitten die goed zijn voor de gezondheid van de koeien.”

Ook Dennis Blom, eigenaar van zorgboerderij Blommendal, opende voor de startbijeenkomst de deuren van het bedrijf om te laten zien hoe hij agroforestry inzet op zijn bedrijf: “We zijn een paar jaar geleden begonnen met één hectare. Eerst met een voederhaag met onder andere elzen en linden. Daarna kwamen daar fruit- en notenbomen bij. We gaan nu ook kruidenrijk grasland inzaaien tussen de bomen, waar onze koeien dan kunnen lopen. De overstap naar agroforestry is een heel leerzaam proces geweest voor ons. Dankzij hulp en advies van verschillende partijen zijn we gekomen waar we nu zijn.”

Subsidie

Dit jaar stelt de provincie 250.000 euro beschikbaar om boeren op weg te helpen met agroforestry. Daarmee kan een deel van de kosten voor de aankoop en aanleg van de bomen en gewassen gefinancierd worden. 

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37