Aanleg agroforestry (AVP)

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Let op: er worden veel aanvragen ingediend waardoor het subsidieplafond snel bereikt lijkt te worden. De aanvragen die in behandeling zijn kunnen mogelijk nog afgekeurd worden waardoor er weer geld beschikbaar komt. Kortom, u kunt nog steeds een aanvraag indienen maar mogelijk niet meer het hele jaar.  

De provincie vindt het belangrijk dat er een duurzaam landbouwsysteem wordt ontwikkeld dat beter bestand is tegen klimaatinvloeden, tegelijkertijd de biodiversiteit helpt en het verdienmodel voor de boer verbreedt. Door akkerbouw en veeteelt te combineren met bomen en struiken (denk daarbij aan fruit- en notenbomen, maar ook aan hagen) wordt er een duurzaam landbouwsysteem ontwikkeld. Bomen en struiken zorgen namelijk voor koolstofopslag (CO2), dragen bij aan de biodiversiteit, een betere waterhuishouding en een vruchtbare grond. Daarnaast zorgt het combineren van verschillende teelten dat het boerenbedrijf weerbaarder wordt voor bijvoorbeeld klimaateffecten.

We stimuleren boeren met deze subsidie om te komen tot goede voorbeelden van Agroforestry en zo kennis en ervaring op te bouwen in de provincie Utrecht.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier