Al 500 Utrechtse agrariërs maken gebruik van Plattelandscoach

Utrechtse agrariërs blijken veel baat te hebben bij de hulp van een Plattelandscoach. Maar liefst 500 boeren en erfeigenaren hebben er inmiddels gebruik van gemaakt.  De onafhankelijke coaches helpen agrariërs bij het toekomstbestendig maken van hun onderneming. Bijvoorbeeld bij het maken van keuzes voor de toekomst die passen bij het bedrijf, bij het gezin én bij de omgeving.

Coach in gesprek met agrariër

 

Onafhankelijke coaching voor agrarische ondernemers

Veel agrariërs willen hun bedrijf toekomstbestendig maken. Iets wat in de praktijk niet altijd even makkelijk blijkt te zijn. Om agrariërs hierbij te helpen, biedt de provincie sinds 2020 onafhankelijke Plattelandscoaches aan. De coaches helpen de agrariërs om zowel persoonlijke als bedrijfsmatige keuzes voor de toekomst te maken.

Van de 2256 agrarische bedrijven (bron CBS 2022) binnen de provincie Utrecht maken inmiddels 500 ondernemers gebruik van deze regeling. Afhankelijk van de vraag treedt de Plattelandscoach op als coach, sparringpartner, procesbegeleider, intermediair of adviseur.

Praten leidt tot beweging

Met alle maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ontstaat er veel onduidelijkheid en onzekerheid bij boeren en hun gezinnen. Dit leidt regelmatig tot stilstand in het bedrijf. Door de gesprekken met een Plattelandscoach lukt het vaak om weer naar de toekomst te kijken. Plattelandscoach Maryse Versteeg: “Een Plattelandscoach gaat geen onderwerp uit de weg. Ik zie het als mijn taak om de belangrijke vragen boven tafel te krijgen en ook lastige onderwerpen bespreekbaar te maken.” Plattelandscoach Franca van Nunen vult aan: “Ik merk iedere dag dat de deelnemers zich gehoord en gezien voelen in hun wensen, ideeën en uitdagingen om een volgende stap te zetten.”

Trends

Door de maatschappelijk en politieke veranderingen, verandert ook de aard van de gesprekken die de coaches met de agrariërs voeren. In de afgelopen periode hebben de coaches weer een aantal trends geconstateerd. Zo zijn er zorgen naar aanleiding van de wijziging in de mestwetgeving (derogatie). Hoge mestafzetkosten vragen aanpassingen in de bedrijfsvoering. Ook is er de afgelopen maanden veel behoefte aan ondersteuning bij afstemming met de gemeenten. Ondernemers zijn vaak op zoek naar een nieuwe invulling voor hun onderneming. Maar in de praktijk blijkt het niet altijd even makkelijk om hier op een laagdrempelige manier een gesprek over te voeren.

Het gebrek aan een duidelijke toekomstvisie leidt in veel boerengezinnen tot onrust en psychische druk. In de gesprekken met de coaches is er veel aandacht voor de manier waarop gezinnen hiermee om kunnen gaan en hoe  de onzekerheden omgezet kunnen worden in kansen. Plattelandscoach Wim Coenraadts: “Als Plattelandscoach kun je boeren enige rugdekking geven bij het maken van keuzes, waarbij de regie nadrukkelijk bij de ondernemer blijft.” De onderwerpen waar men over wil spreken zijn zeer divers; van bedrijfsovername tot omvormen naar natuur-inclusieve landbouw. En van verbreding van de bedrijfsvoering tot persoonlijke vraagstukken. Uit de afgeronde trajecten blijkt dat ondernemers ook daadwerkelijk stappen zetten. Dat kunnen stappen zijn om te stoppen, te ondernemen in een andere sector, te verbreden middels agrarisch natuurbeheer, minder dieren te houden of energie op te wekken. Er is bewust voor gekozen dat deelname anoniem blijft, maar de cijfers laten zien dat dit project niet alleen in aantallen, maar ook in kwalitatieve zin een succes genoemd mag worden. De coaching wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,5, zo blijkt uit een recent uitgevoerde evaluatie.

Voorbeeld uit de praktijk

Plattelandscoach Maryse Versteeg haalt een voorbeeld aan uit de praktijk: “Een uitspraak die iemand die ik begeleid gisteren nog deed; zelf lukt het ons niet en vermijden we het lastige gesprek. In ons hoofd wordt het dan iets heel groots. Met behulp van jou als coach kunnen we de dingen wel uitspreken naar elkaar. Hierdoor gaan we elkaar beter begrijpen en dat geeft vertrouwen en heel veel meer rust.”

Regeling geopend tot en met 2026

Van de huidige deelnemers beveelt 92% het gebruik van een Plattelandscoach aan.
Agrarische ondernemers kunnen in elk geval tot 2026 gebruik blijven maken van een Plattelandscoach. Aanmelden voor het project kan door het formulier op LaMi in te vullen. De eerste 25 coachuren worden volledig door de provincie betaald. Tegen een kleine vergoeding kan dit met nog eens 18 uren uitgebreid worden.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37