Bodemsanering voormalig drugslab Overberg afgerond

In maart 2020 is bij toeval een van de grootste drugslabs van Midden-Nederland aangetroffen aan de Spoorlaan in Overberg. Vanwege de aanwezigheid van chemicaliën in de bodem en de aanwezige vijvers was er geen tijd te verliezen en is in opdracht van gemeente Utrechtse Heuvelrug een spoedsanering uitgevoerd. Daarnaast is een traject gestart om de veroorzaker aansprakelijk te stellen voor het vervuilen van het perceel. Omdat de veroorzaker van de vervuiling niet meewerkte hebben provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en omgevingsdienst Odru de handen ineengeslagen om zo de resterende vervuiling in de bodem toch kunnen saneren. De sanering is nu succesvol afgerond. 

Terrein in Overberg waar een drugslab is ontmanteld

De verontreinigingen in de grond en het grondwater hadden zich over een oppervlakte van meer dan 3.000m2 en tot een diepte van meer dan 4meter verspreid. Van november 2022 tot maart van dit jaar is een omvangrijke bodemsaneringsoperatie uitgevoerd. Tijdens de sanering is bijna 10.000 ton sterk verontreinigde grond afgevoerd en 70.000 m3 grondwater onttrokken en gezuiverd. 

Sanering is kostbaar

Hierbij was de gemeente Utrechtse Heuvelrug de opdrachtgever van de sanering en werd de sanering begeleid door de omgevingsdienst Odru. De kosten van deze operatie zijn hoog, de sanering kostte zo’n 2,1 miljoen euro. De provincie Utrecht heeft voor deze sanering een specifieke bijdrage (SPUK) bij het Rijk aangevraagd en gekregen. 

Gedeputeerde Water en Bodem Has Bakker: “Het is verdrietig om te zien dat de productie van drugs zo’n grote verontreiniging in de bodem heeft veroorzaakt. Het is echt verschrikkelijk schadelijk voor het milieu en onwijs kostbaar om zo’n gebied weer schoon te krijgen.”  

Perceel in de verkoop 

Na vier jaar is de bodemsanering klaar en kan het perceel verkocht worden. De grond en het grondwater van het perceel zijn nu weer geschikt om gebruikt te worden voor de functie wonen met tuin. Tegen de veroorzaker van de vervuiling lopen nog juridische procedures.

Wethouder Anouk Haaxma van gemeente Utrechtse Heuvelrug: “Niemand zit hierop te wachten, je hebt het niet veroorzaakt en toch moet je wat als gemeente. We zijn blij dat we er als gemeente niet alleen voor stonden. Samen met de provincie Utrecht en het Rijk is het saneren mogelijk gemaakt. Dat heeft zo’n 2 miljoen euro gekost, dat uiteindelijk toch door de belastingbetaler opgebracht moet worden. Zonde van al dat geld.”

Voor persinformatie:
jiri.glaap@provincie-utrecht.nl06 39 63 21 97