Juryleden van de Bakhuis-Woltersprijs 2024 stellen zich voor: “Licht laten schijnen op onzichtbaar werk”

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt de winnaar van de Bakhuis-Woltersprijs van dit jaar bekendgemaakt door een jury van vijf vrouwen met verschillende achtergronden. Hieronder stellen ze zich aan jou voor.

Foto van Nelly Voogt

Nelly Voogt (voorzitter)

Ondernemer en oprichter van de stichting Vrouwenwielrennen Utrecht
“Vrouwenwielrennen Utrecht is een trainingsgroep die sinds 1998 fanatieke wielrensters de kans biedt om op hun eigen niveau te trainen en hun grenzen te verleggen. Als zelfstandig ondernemer werk ik onder andere voor de gemeente Utrecht als kartrekker van het thema inclusief sporten & bewegen van het Utrechts Sportakkoord.

Het mooie van de Bakhuis-Woltersprijs vind ik dat vrouwen die zich proactief en zichtbaar hebben ingezet voor de maatschappij in de schijnwerpers komen te staan. Dit kan andere vrouwen inspireren en motiveren om zich ook actief in te zetten voor de maatschappij.”

Soha Surour

Soha Surour

Oprichter en directeur van It's My Child, winnaar Bakhuis-Woltersprijs 2022
“Voor It’s My Child zet ik me in voor de empowerment en begeleiding van nieuwkomerouders en vrouwen. Mijn doel is om hen te helpen, hun ouderlijke rol in Nederland op te pakken en hun weg te vinden. De missie van onze stichting is het creëren van een ondersteunende gemeenschap voor nieuwkomers, met een focus op inclusiviteit, empowerment en het scheppen van kansen voor iedereen.

Een bijzonder moment in mijn reis met IMC was de erkenning die we kregen door het winnen van de Bakhuis-Woltersprijs in maart 2022. Deze prijs heeft niet alleen mij persoonlijk, maar ook het gehele team van IMC gemotiveerd en bevestigd dat ons werk gewaardeerd en erkend wordt. Het heeft ons aangemoedigd om met nog meer enthousiasme verder te gaan met ons belangrijke werk.”

Lidwien Poorthuis

Lidwien Poorthuis

Directeur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
“Bij het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren zet ik me in voor evenredige vertegenwoordiging, het verbeteren van de positie van vrouwen in de wetenschap en het bereiken van een veilige en inclusieve academische werkomgeving waarin gelijke beloning de norm is.

Wat ik mooi vind aan de Bakhuis-Woltersprijs is dat het licht laat schijnen op waardevol werk dat veelal onzichtbaar en vaak on(der)betaald door vrouwen wordt gedaan. Zij zijn de pijlers waar onze maatschappij op steunt. Met deze prijs kunnen we aandacht vragen voor hoe scheef de erkenning en waardering vaak is en bijdragen aan het rechttrekken ervan.”

(fotorechten: Anna van Kooij voor Soula's Storytelling Nights)
Fotorechten: Anna van Kooij voor Soula's Storytelling Nights

Soula Notos

Theatermaker en performer
“Sinds 2004 sta ik op het podium. Met theatervoorstellingen, maar ook als comedian bij het Utrechtse Comedyhuis, en als storyteller en presentator van Soula's Storytelling Nights in Theater Kikker. Daarnaast geef ik trainingen storytelling. Mijn werk richt zich op thema's als empowerment, vrijheid, empathie, lichtheid. Met mijn performances wil ik mensen verbinden, aan het lachen maken, in beweging brengen. Hen laten herinneren.

De Bakhuis-Woltersprijs vind ik een mooie mogelijkheid om het werk en de impact van vrouwen, die vaak onterecht onzichtbaar blijven, zichtbaar te maken. Het is niet alleen erkenning voor de genomineerden, maar ook een inspiratie voor anderen, en een stap richting een meer gelijkwaardige samenleving.”

Wilma de Boer-Leijsma

Wilma de Boer-Leijsma

Statenlid voor Provinciale Staten Utrecht
“Als jong meisje dacht ik dat vrouwenemancipatie iets van vroeger was. In ons gezin met vier zusjes waren vrouwen immers goed vertegenwoordigd en in onze vooruitstrevende opvoeding, leerde ik me nergens door te laten belemmeren als ik iets echt wilde.

Later merkte ik dat het nog lang niet vanzelfsprekend is dat vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen. Dat vrouwen vaak extra goed moeten zijn om dezelfde positie te bereiken. Ook in de politiek zien we nog maar al te vaak dat de verhouding mannen en vrouwen niet gelijk is. Dat vraagt om moedige, strijdbare vrouwen! De Bakhuis-Woltersprijs laat inspirerende voorbeelden zien van vrouwen die het verschil maken.”

Meer info:

Je kunt tot en met vrijdag 2 februari je suggesties doorgeven via de website van de Bakhuis-Woltersprijs.

Heb je vragen over de Bakhuis-Woltersprijs dan kun je contact opnemen met Roel Breet, communicatieadviseur griffie Provinciale Staten
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02