Melkveehouder uit de polder Kortrijk gaat strijd aan tegen bodemdaling

Anthony Rietveld (43) weet niet beter dan dat ieder jaar de bodem op zijn land een centimeter zakt. Samen met zijn ouders en gezin van vier kinderen runt hij in de polder Kortrijk een melkveehouderij. Sinds 1680 is de familie Rietveld al actief in het gebied.

Op 32 hectare grond heeft de familie 100 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Anthony is samen met negen andere boeren in het project Kockengen Waterproof gestapt en legde in mei waterinfiltratiebuizen aan. “Voor de toekomst van ons familiebedrijf en dat van de polder doe ik mee. Als we niets doen, dan gaat het land kapot en kunnen we stoppen met ons bedrijf.”

anthony rietveld melkveehouder

Afvoerputje van de regio

“Inklinking is altijd een zorg geweest van mijn ouders. Ook toen ik nog klein was. Iedere paar jaar moest de bestrating rondom de gebouwen worden opgehoogd. Dat is nu nog zo.” Inklinking is een bodemproces. Door de afname van de hoeveelheid water krimpt de grond, met bodemdaling als gevolg. Vanwege de klimaatverandering wordt het probleem groter. Langere periodes van droogte en extreme regenbuien doen het land geen goed, vertelt Anthony. “Door de klimaatverandering kan de veenbodem als het ware niet meer goed leven. De grond blijft zakken, waardoor we in het afvoerputje terechtkomen.”

N401 bij Kockengen

Waterinfiltratiebuizen

Tien boeren in de polder Kortrijk en Portengen leggen de komende periode samen 230 hectare waterinfiltratiebuizen aan. Het doel is bodemdaling tegen te gaan. Bij Anthony zijn begin mei de eerste buizen aangelegd. Die moeten ervoor gaan zorgen dat de veengrond onder de weilanden van Anthony continu de juiste hoeveelheid water krijgt. Het proces van inklinking wordt daardoor vertraagd. Of het werkt, dat weet Anthony officieel over een paar jaar. “Bij de aanleg zijn hoogtemetingen gedaan. Die worden over vijf jaar herhaald en dan hopen we te kunnen aflezen wat het heeft gedaan.”

Ik ben blij dat zoveel andere boeren en instanties aanhaken.

Anthony Rietveld

Eerste resultaten

Evengoed heeft Anthony nu al een goed gevoel bij het project. “Laatst heb ik een gat gegraven in de greppel. Voor de aanleg was de grond echt droog, nu is het iets vochtiger. Ik heb dus wel het idee dat het al wat doet.” Dat is goed nieuws voor de familie, want de hoop is dat het bedrijf nog lange tijd zal bestaan. “Bezig zijn met de koeien en in alle weersomstandigheden goed gras oogsten, dat geeft zoveel voldoeningen. Ik moet er niet aan denken dat dat straks niet meer kan. Bovendien zou ik het te gek vinden als één van de kinderen straks het stokje overneemt. Als dat hun wens is, natuurlijk. Maar als die wens er inderdaad is, dan moeten we er wel voor zorgen dat er ook iets is om over te nemen. Daarom doe ik mee in dit project; voor de toekomst van ons bedrijf en dat van de polder. Ik ben blij dat zoveel andere boeren en instanties aanhaken. Het heeft alleen kans van slagen als we het met elkaar doen.”

Bedrijf anthony rietveld bodemdaling

Samen bodemdaling remmen

De boeren en verschillende instanties werken samen aan het remmen van de bodemdaling. De agrarische gebiedscoöperatie Rijn Vecht & Venen heeft de boeren geholpen met de Europese subsidieaanvraag en zorgt voor de gezamenlijke aanleg. Het waterschap brengt kennis van lopende pilots in, meet aan de verwachte effecten en maakt de waterpeilen passend. De provincie Utrecht verstrekt subsidie voor het gezamenlijke proces en de metingen. De gemeente Stichtse Vecht is bezig met het ophogen van de wegen, de riolering en het openbaar groen in het dorp Kockengen.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 - 40 97 18 49030 - 258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11