De wolf in de provincie Utrecht

in Natuur

De wolf is terug in Nederland. Ook in de provincie Utrecht zijn sinds maart 2023 regelmatig één of meerdere wolven gezien, vooral op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Door genetisch onderzoek (DNA uit poep) is aangetoond dat er in dat gebied op dit moment in elk geval twee wolven voorkomen. Eén wolf is een nakomeling van een Noord-Veluwse roedel, de andere is afkomstig uit Duitsland. 

Wolf op Zuid-West Veluwe
Foto: Marielle van Uitert via BIJ12. 

Bij het Wolvenmeldpunt worden regelmatig meldingen gedaan door mensen die een wolf hebben gezien, vooral op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Ook worden er meldingen gedaan van aanvallen op vee, meestal schapen. In geen van de gevallen stonden de dieren achter een wolf-werend raster of waren er andere wolf-werende maatregelen genomen. 

Strikt beschermd 

De wolf is in de Europese Unie een strikt beschermde diersoort. Dat betekent dat het doden, vangen en opzettelijk verstoren van wolven verboden is. De provincie heeft als wettelijke taak de wolf te beschermen en maatregelen te nemen om zo goed mogelijk met deze dieren samen te leven.

De belangrijkste basisgedragsregels 

Wolven zijn van nature schuwe dieren en mijden mensen over het algemeen. Als we wolven met rust laten, voldoende afstand houden en niet voeren, zijn ze geen bedreiging voor de mens. Daarom is het belangrijk om dat we ons aan de basisgedragsregels houden. Wat kunt u het beste doen als u een wolf tegenkomt? 

  • Houd afstand tot de wolf – bij voorkeur minstens 100 meter.
  • Komt de wolf (te) dichtbij, neem langzaam afstand, spreek luid en maak gebaren.
  • Loop de wolf niet achterna.
  • Voer de wolf niet.
  • Houd uw hond kort aangelijnd, ook in de losloopgebieden.
  • Houd voedsel onbereikbaar voor de wolf. 

Wolvenmonitoring BIJ12 

Namens de gezamenlijke provincies voert BIJ12 de monitoring van de Nederlandse wolvenpopulatie. Heeft u een wolf gezien? Geef dit dan door via het invulformulier op www.bij12.nl/wolvenmeldpunt. Na een melding onderzoekt het team van deskundigen van de Zoogdiervereniging of het inderdaad om een wolf gaat. Door de meldingen die binnenkomen bij het Wolvenmeldpunt wordt de aanwezigheid van wolven in Nederland in kaart gebracht. Op de website van BIJ12 is meer informatie over de wolf in Nederland te vinden. Zoals de verspreiding van de wolf in Nederland en een overzicht van de bij BIJ12 bekende (overige) wolvenwaarnemingen in Nederland.  

Preventieve wolf-werende maatregelen

Een wolf kan landbouwdieren aanvallen, zoals schapen, geiten, pony’s en alpaca’s. Plaats daarom wolf-werende rasters voor uw landbouwdieren. Hiervoor is subsidie voor geregistreerde dierhouders beschikbaar. Informatie over de subsidie is te vinden op de website van de provincie Utrecht

Ook zijn er zijn wolvennoodsets beschikbaar, oftewel afweerrasters. Commerciële veehouders en hobbyhouders kunnen na een aanval van (vermoedelijk) een wolf tijdelijk kosteloos gebruikmaken van een raster. Bijvoorbeeld wanneer één of meer stuks vee (landbouwhuisdieren) zijn doodgebeten of gewond geraakt. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Faunabeheereenheid.

Aanvullende preventieve tips

  • Laat honden niet loslopen in het gebied waar wolven voorkomen en zijn gezien, ook niet op het eigen erf. Vooral niet in het donker en als er geen wolf-werend raster om het erf aanwezig is.  
     
  • Naast rasters zijn er nog meer maatregelen te nemen om een aanval van een wolf op schapen of andere landbouwdieren te voorkomen of te beperken. In de speciale Faunaschade Preventiekit Wolven leest u meer over de verschillende preventieve maatregelen. 

Schade door wolf, aangereden wolf of bedreigende situatie  

BIJ12 voert namens de gezamenlijke provincies de afhandeling van wolvenschade op landbouwdieren uit. Schade door (vermoedelijk) een wolf kunt u melden bij www.bij12.nl/wolvenschade.  

Bel bij een aanrijding met een wolf direct met de meldkamer van de politie op telefoonnummer 0900-8844. Blijf ter plaatse en wacht de komst van de politie af.  

Bel bij een acute bedreigende situatie of calamiteit de politie op 112.

Overige informatie

Meer informatie en tips vindt u op de websites van de provincie Utrecht en BIJ12.  

Luister ook de podcast van BNR Nieuwsradio over de wolf.
 

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37