MKB’ers helpen bij circulair ondernemen

De provincie Utrecht wil in 2050 zoveel mogelijk circulair zijn. Niet alleen als organisatie, maar ook als samenleving. Dit betekent onder andere zuinig omgaan met grondstoffen en het hergebruiken en recyclen van producten. Iets dat veel gevolgen heeft voor de bedrijven in onze regio. Om hen zo goed mogelijk op weg te helpen, hebben we bij de provincie sinds kort een ketenregisseur die MKB’ers helpt.

mensen bij ondernemersbijeenkomst in Zeist
Ondernemersavond van de gemeente Zeist waar ketenregisseur Marieke Lenders in gesprek ging met MKB-ondernemers uit de regio over de kansen van circulair ondernemen

Er zijn veel verschillende soorten ondernemers met verschillende vragen als het gaat om meer circulair ondernemen. “Dit lijkt een open deur, maar dit onderscheid is erg belangrijk”, legt ketenregisseur Marieke Lenders uit. "Zo zijn er bestaande bedrijven die gericht zijn op verkoop en productverbetering. Die willen nieuwe producten verkopen aan nieuwe klanten of aan bestaande klanten die een verouderde of kapotte versie hebben. Om over te stappen naar de circulaire economie is het bij deze groep belangrijk om de kansen van circulair ondernemen te laten zien. Door bijvoorbeeld oude producten te repareren en hergebruiken."

"We zien ook bedrijven die circulariteit als kern hebben, zoals start-ups, die willen groeien maar een grotere afzetmarkt zoeken. Of ze lopen tegen grenzen aan, ze hebben bijvoorbeeld ruimtegebrek of gebrek aan geld. Een volwassen, bestaand bedrijf heeft eerder behoefte aan kennis en netwerk dan aan geld om op te schalen. We willen bedrijven in de hele keten, van fabricage tot levering aan eindklant, helpen en de samenwerking tussen deze bedrijven in de keten versterken. In een circulair business model moet je immers samenwerken.” 

Ketenregisseur kan helpen

Uit jaarlijks landelijk onderzoek, maar ook uit gesprekken met ondernemers van de provincie, blijkt dat ondernemers die circulair willen werken tegen belemmeringen aanlopen. Denk hierbij aan strenge regelgeving, moeilijkheden om leningen te krijgen, het ontbreken van kennis over circulariteit of simpelweg het niet kunnen vinden van andere ondernemers waarmee circulaire ketens gesloten kunnen worden. De ketenregisseur van de provincie Utrecht kan hierbij helpen en geeft praktische ondersteuning. Marieke: “Ik neem actief contact op met gemeenten en lokale ondernemers en zet samenwerkingen tussen bedrijven in dezelfde keten op. Denk aan het matchen van vraag en aanbod of het bieden van hulp bij het aanvragen van regelingen, zoals die beschikbaar zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Marieke deelt ook kennis tussen gemeenten, regionale partners, andere provinciale initiatieven - bijvoorbeeld de aanjagers bedrijventerreinen - en nationale partijen. Het doel hiervan is om bestaande kansen te kunnen pakken.

De ketenregisseur heeft al gemerkt dat gemeenten en regiopartners, zoals de ROM Utrecht Region, enthousiast zijn en de proactieve ondersteuning van de provincie waarderen. Ze ziet ook dat er in Utrecht een circulair ondernemers netwerk een welkome aanvulling zou zijn. De provincie Utrecht zet zich, samen met partners, in om dit te realiseren in de regio.

Vragen over circulair (samen)werken

Ben je MKB-ondernemer en heb je vragen over circulair (samen)werken en wat de provincie voor je kan betekenen? Stuur dan een mail naar marieke.lenders@provincie-utrecht.nl

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01