PFAS in Utrechts zwemwateren ruim onder advieswaarde RIVM

In de officiele Utrechtse zwemwateren zijn geen hoge concentraties PFAS aangetroffen. Dat blijkt uit metingen die in opdracht van de provincie Utrecht zijn uitgevoerd door de waterschappen en Rijkswaterstaat. De gemeten hoeveelheden blijven ver onder de advieswaarde die door het RIVM is vastgesteld.

Laagravenseplas Down Under in Nieuwegein

"Daarmee sluiten deze resultaten eigenlijk aan bij het beeld dat we in de hele provincie zien", zegt gedeputeerde water en bodem Has Bakker. "We treffen lage concentraties PFAS op veel plekken waar we metingen doen aan. Gelukkig blijft ook ons zwemwater ver onder de advieswaarde en daar ben ik blij mee. Toch blijft de verspreiding van deze stoffen natuurlijk wel zorgwekkend."

Verzameling aan stoffen

PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6000 stoffen en staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Deze stoffen breken niet af in de natuur. PFAS stoffen hebben handige eigenschappen: ze zijn water-, vet- en vuilafstotend en zitten in veel producten: cosmetica, kleding, gewasbeschermingsmiddelen, voedsel en anti-aanbaklagen. Volgens het RIVM krijgen Nederlanders over het algemeen teveel PFAS binnen. "Dat betekent gewoon dat er iets moet gebeuren. Een verbod op het gebruik van die stoffen helpt om verdere vervuiling van ons milieu tegen te gaan", aldus gedeputeerde Bakker.

Onderzoek naar PFAS in zwemwater

Over de schadelijkheid van deze stoffen is de afgelopen jaren meer bekend geworden. Ook de verspreiding is beter in beeld. Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van PFAS in het Utrechtse zwemwater zijn dit jaar metingen gedaan door Rijkswaterstaat en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Rivierenland, Vallei en Veluwe en De Stichtse Rijnlanden.

De aanwezige hoeveelheden PFAS vormen geen gezondheidsreisico voor zwemmers in de officiële Utrechtse zwemwateren. Op de 27 locaties blijven de PFAS-waarden onder de gestelde advieswaarde van het RIVM. Volgens die richtlijn mag er maximaal 280 nanogram PEQ (verzamelnaam voor meerdere soorten PFAS) per liter in het zwemwater voorkomen. In Utrecht schommelen de gemeten waarden tussen de 0 en 81 PEQ/I.

Verder onderzoek

In juli wordt door waterschap Amstel, Gooi en Vecht nog een extra meeting naar PFAS gedaan en ook De Stichtse Rijnlanden meet in september nog een keer. Daarnaast houdt de provincie Utrecht samen met de RUD, de waterschappen en Rijkswaterstaat de algehele zwemwaterkwaliteit in de gaten. Als de waterkwaliteit onvoldoende is geeft de provincie een negatief zwemadvies af. Meer informatie over zwemwater is te vinden op de website: www.zwemwater.nl. 

Voor persinformatie:
jiri.glaap@provincie-utrecht.nl06 39 63 21 97