Procedure benoeming burgemeester Bunschoten stopgezet

Na overleg van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voor Bunschoten stopgezet. De vacature wordt opnieuw opengesteld. Dit gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar van 2025.

Bunschoten
Bunschoten

De commissaris heeft de taak om toe te zien op een ordelijk verloop van de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester en te komen tot een selectie van kandidaten met wie de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad gaat spreken. Na een grondige afweging heeft de commissaris geoordeeld dat voor het doorlopen van een zorgvuldige procedure onder de sollicitanten niet voldoende gekwalificeerde kandidaten zijn voor de vertrouwenscommissie om een keuze uit te maken. De commissaris heeft hierover gesproken met de vertrouwenscommissie.

De huidige burgemeester van Bunschoten, Melis van de Groep, gaat in september met pensioen en neemt afscheid. Hij is dan bijna achttien jaar burgemeester van Bunschoten geweest. De vacature voor een nieuwe burgemeester stond open van 28 februari tot 20 maart. Er solliciteerden zeven kandidaten. 

In de periode tot aan de benoeming van een nieuwe vaste burgemeester zal de commissaris van de Koning een waarnemend burgemeester benoemen in Bunschoten. Hij zal daarover op korte termijn overleg voeren met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

 

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69