Rijk, regio en sector tekenen voor meer laadinfra en emissieloos bouwen

Maandag 30 oktober vond in Utrecht de conferentie Duurzame Mobiliteit plaats. Aanwezig waren onder meer minister Van der Wal van Natuur en Stikstof, staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat en vertegenwoordigers van provincies, branche- en netwerkorganisaties, gemeenten en waterschappen. Rijk, regio en sector tekenden voor een landelijk dekkend laadnetwerk voor automobilisten en transporteurs en schoon en emissieloos bouwen.

Vivianne Heijnen na ondertekening van het SEB
Vivianne Heijnen bij de ondertekening van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

In de bouw worden veel stoffen uitgestoten die schadelijk zijn voor de natuur, het klimaat en de gezondheid. Om onszelf en onze omgeving schoon en gezond te houden, moeten we deze schadelijke emissies terugdringen. Het ondertekenen van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) is een belangrijke stap om dit voor elkaar te krijgen. In het convenant maken de sector en opdrachtgevers afspraken om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken, wat goed is voor natuur, gezondheid en klimaat.

Provincies zijn een belangrijke opdrachtgever van veel bouwprojecten in Nederland. André van Schie, gedeputeerde provincie Utrecht: "Een schone bouw draagt bij aan een schoner, duurzamer en gezonder Nederland. Dat de provincies het convenant SEB ondertekenen is een mooie mijlpaal. Provincies geven hiermee als opdrachtgever een krachtig signaal af. We willen deze transitie samen met de sector doorlopen." De Rijksoverheid stelt ruim 1 miljard euro voor de periode tot en met 2030 beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw gericht op werk-, voer- en vaartuigen.

Landelijk dekkend laadnetwerk

De tweede overeenkomst die werd getekend door staatssecretaris Heijnen, gedeputeerden, wethouders en netbeheerders, gaat over meer laadinfrastructuur. Het doel van de overeenkomst is het realiseren van een landelijk dekkend laadnetwerk voor alle typen elektrische vervoer door de uitbreiding en verbeteren van een laadnetwerk voor zowel bedrijven als particulieren. De samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2030.

Nederland schakelt in snel tempo over op duurzaam vervoer. In 2030 worden er bijna 2 miljoen e-auto's in Nederland verwacht. Dat vraagt alleen in de publieke ruimte al om 540.000 publieke laadpalen. In 2050 is zelfs al het vervoer emissieloos, zo is afgesproken in het Klimaatakkoord. Zoals elektrische personenauto's, maar ook bestelbussen, vrachtwagens, autobussen, mobiele machines op de bouwplaats en binnenvaartschepen. Al deze duurzame vervoermiddelen moeten opgeladen worden. En dat kan alleen met een goed en dekkend laadnetwerk.

Provincies, gemeenten en netbeheerders hebben een grote rol in het mogelijk maken van alle vormen van laden. Niet alleen op de eigen oprit, maar ook in de openbare ruimte, op bedrijventerreinen en bij tankstations. André van Schie: "Samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en gemeenten Amsterdam en Almere, zijn we al sinds 2012 aan de slag om elektrisch vervoer in de regio te stimuleren. Ook de komende jaren werken we samen om het elektrisch rijden vooruit te helpen en zo klimaatdoelen dichterbij te brengen en te voorkomen dat elektrische rijders stil komen te staan."

Missing Herbruikbare inhoud.