Subsidieregeling sport en bewegen in de buitenruimte van start

De provinciale subsidieregeling ‘Versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte’ is vandaag van start gegaan. Om het sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte, sportlocaties en/of recreatiegebieden te stimuleren, worden (sport)organisaties met creatieve ideeën opgeroepen om een subsidieaanvraag te doen tot een maximum van 5.000 euro per project.

Sporten in het Máximapark

Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Sporten is goed voor je lichaam, het ontspant en geeft je nieuwe energie. Daarom willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk buitenruimten geschikt zijn om te bewegen. Dat is ook een stimulans om mensen die niet aan sport doen, toch te laten bewegen."

Met name gemeenten, (sport)organisaties, sport- en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het organiseren van sport- en beweegactiviteiten of de aanleg van fysieke voorzieningen. Er kan subsidie worden aangevraagd van minimaal 1.000 euro tot een maximum van 5.000 euro per aanvraag. Met deze subsidieregeling draagt de provincie Utrecht ook bij aan de doelen en ambities uit het Provinciaal Sportakkoord Utrecht.

Aanvraag indienen

De uitvoering van de subsidieregeling ligt bij Team Sportservice provincie Utrecht. Deze organisatie ondersteunt en begeleidt overheden, scholen en verenigingen rondom de inzet van sport en bewegen. Van 1 februari 2024 tot en met 14 april 2024 kan er een aanvraag worden ingediend.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32