Waterstof moet gangbaar worden voor zware transportvoertuigen

Er rijden al personenauto’s op waterstof rond in Nederland. Maar zware transportvoertuigen op waterstof zijn er nog nauwelijks. Om de transportsector op weg te helpen, organiseerde Waterstof Utrecht vandaag een bijeenkomst over dit onderwerp voor transporteurs, fabrikanten en ombouwers van vrachtwagens. Deze week werd bekend dat het kabinet 22 miljoen euro aan subsidie uittrekt om waterstof bij zwaar transport te stimuleren. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van meer waterstoftankstations en de productie van zware vrachtwagens op waterstof.

Waterstoftruck foto Colruyt Group
Bron: Colruyt Group

Bijeenkomst

Met de bijeenkomst over waterstof voor zwaar transport reikt Waterstof Utrecht transporteurs de helpende hand. Producenten van vrachtwagens en transporteurs zitten samen aan tafel om de problemen en kansen te bespreken. Regina Horbach van de provincie Utrecht: “De sector heeft hulp nodig bij het versnellen naar het rijden op waterstof. Vanwege de netcongestieproblemen (overbelasting van ons stroomnetwerk), kunnen niet alle voertuigen op elektriciteit gaan rijden en is waterstof een goed alternatief.”

Verschillende vrachtwagenfabrikanten gaven tijdens de bijeenkomst een inkijkje in de ontwikkeling en levering van waterstof aangedreven vrachtauto’s. “Wij willen de vraag naar zware transportvoertuigen in beeld brengen en transporteurs en vrachtwagenproducenten informeren over de huidige en toekomstige waterstoftankfaciliteiten. Daarnaast willen wij kijken hoe wij met de vraag naar voertuigen de productie kunnen versnellen en kunnen aansluiten op andere initiatieven en de lobby hiervoor naar financiële ondersteuning op landelijk en Europees niveau.”

Meer waterstof

De sector zal blij zijn met de extra subsidieregeling vanuit het Rijk. Het kabinet wil vaart maken met vrachtwagens en ander zwaar verkeer op waterstof. Dat past ook bij Europese regelgeving waar Nederland zich voor heeft ingespannen. Die schrijft voor dat er meer waterstof gebruikt moet worden in de industrie en in de transportsector, en dat er langs snelwegen elke 100 tot 150 kilometer en bij de grote stedelijke knooppunten een waterstoftankstation moet komen, in de hele Europese Unie .

Er zijn in Nederland nu veertien waterstoftankstations. Het eerste openbare tankstation in provincie Utrecht, in Nieuwegein functioneert al een jaar. Dit station wordt vanaf april 2023 voorzien van lokaal geproduceerde groene waterstof. Het tweede tankstation in onze provincie, in Amersfoort, wordt in april 2023 geopend. Doordat er nog weinig van dit soort tankstations zijn, is er een drempel om te investeren in waterstofvrachtwagens. En omdat er weinig vrachtwagens rijden, is het nog onrendabel om een waterstoftankstation te openen. Vanaf 2025 is in de steden Utrecht en Amersfoort alleen zero-emissie vrachtverkeer toegestaan.

Waterstof Utrecht

Waterstof Utrecht is een initiatief van provincie Utrecht, EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en KWR Water Research Institute. Zij hebben samen met een aantal gemeenten de handen ineengeslagen om van Utrecht dé groene waterstofregio van Nederland te maken. Omdat te bereiken hebben zij een convenant opgesteld dat inmiddels door ruim 100 partijen is ondertekend. Gedeputeerde mobiliteit Arne Schaddelee van de provincie Utrecht is ambassadeur Waterstof bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Missing Herbruikbare inhoud.