Werkzaamheden doorfietsroute IJsselstein

Op maandag 14 augustus 2023 begint aannemer Jos Scholman Infra B.V. met het aanpassen van het fietspad langs de Baronieweg/Parallelweg in IJsselstein. Het gaat in totaal om een kleine 3 kilometer tussen het Basiliekpad en de Zwavelweg. De werkzaamheden duren tot december 2023. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van de doorfietsroute IJsselstein-Utrecht. Opdrachtgever is de provincie Utrecht.

Een artist impression van het vernieuwde fietspad in IJsselstein als onderdeel van de doorfietsroute IJsselstein-Utrecht

Let op: Door enkele onvoorziene omstandigheden zijn de werkzaamheden aan de doorfietsroute in IJsselstein sinds 8 september tijdelijk stilgelegd. Onderstaande planning is dus niet meer van toepassing.

Uitvoering in 3 delen

Om de hinder te beperken, hebben wij het traject opgeknipt in 3 delen:

  • Deel 1 (14 augustus t/m 8 september): Vanaf de kruising Baronieweg – Basiliekpad tot de rotonde Willem van Oranjeplein.

  • Deel 2 (4 september t/m 27 oktober): Vanaf de kruising Baronieweg/Parallelweg tot de splitsing Parallelweg/Zavelweg.

  • Deel 3 (23 oktober t/m 3 november): Vanaf de rotonde Willem van Oranjeplein tot de kruising Baronieweg – Nijverheidsweg.

Werkzaamheden deel 1: 14 augustus-8 september

De werkzaamheden beginnen op 14 augustus met het maaien van de bermen, het afsluiten van het fietspad en het plaatsen van omleidingsborden voor fietsers en voetgangers. Vanaf dat moment staan er ook verkeersregelaars. Daarna verwijderen we de bovenste laag asfalt en gaan we het fietspad verbreden. Vervolgens brengen we een nieuwe asfaltdeklaag aan met nieuwe belijning en herstellen we de bermen. De werkzaamheden worden naar verwachting op 8 september afgerond. Daarna kan het fietspad tussen het Basiliekpad en de rotonde Willem van Oranjeplein weer open.

Omleidingsroute fietsers

De omleidingsroute tussen 14 augustus en 8 september wordt met gele borden aangegeven. Deze route start op de Praagsingel en loopt via de Sint Petersburglaan, de Tuinensingel en de Hendrik Copijnstraat naar de rotonde Baronieweg - Hogebiezen. Het omrijden kost ongeveer 3 minuten extra.

Omdat de scholen weer beginnen, zetten we extra verkeersregelaars in en we adviseren ouders om de omleidingsroute al eens vooraf samen met hun kind(eren) te fietsen.

Werkzaamheden deel 2 en 3

Over de werkzaamheden aan de delen 2 en 3 publiceren we op een later moment.

Blijf op de hoogte en download de app

U kunt de voortgang van de werkzaamheden aan de doorfietsroute IJsselstein volgen via de app 'Doorfietsroute IJsselstein' op uw smartphone. U vindt deze gratis app in de App Store en de Play Store. U kunt ook de QR-code scannen.

Een QR-code die je met je smartphone kunt scannen voor het installeren van een app over de werkzaamheden.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg dan @werkaandewegutr.

Voor persinformatie:
marja.eestermans@provincie-utrecht.nl, 06 21 12 46 31