Jaarverslag 2020

Gedeputeerde Staten kijken terug op 2020

Gedeputeerde Staten hebben het jaarverslag 2020 gepresenteerd, hiermee leggen zij verantwoording af voor haar uitgaven en de behaalde resultaten. De bestuurders kijken met deze video's terug op de voor 2020 gemaakte plannen en resultaten.

Jaarverslag 2020.

Snel naar

Nieuws