Jaarverslag 2020 Infographics

Het jaarverslag 2020 in infographics

Corona stond in 2020 ook in het werk van de provincie Utrecht centraal. De provincie zorgde voor onder andere ondersteuning van ondernemers en musea en trof maatregelen voor het openbaar vervoer. Het overgrote deel van de voorgenomen activiteiten kon in 2020 worden uitgevoerd.

Algemene infographic

Jaarverslag 2020 - Algemene infographic

Infographics

Snel naar

 • Economie

  Meerdere initiatieven van de provincie in 2020 hadden als doel de economie, ondernemers en bedrijven te ondersteunen en de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren. In verband met corona werd ook gewerkt aan het tegengaan van drukte in recreatiegebieden.

 • Energietransitie

  De energietransitie is voor de provincie van groot belang en ze wil deze transitie haalbaar en betaalbaar maken. Samen met de regio's werkte de provincie aan de concept Regionale Energie Strategieën, werden in de provincie zonnepanelen op daken geplaatst en verschenen er vele extra openbare laadpunten voor elektrische auto's.

 • Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid is voor de provincie een veelzijdig onderwerp: van investeringen in betere fietspaden, snelfietsroutes en stallingsplekken voor fietsen tot en met verkeersveiligheidsprojecten voor scholen. De provincie verzorgde ook veilige passages voor dieren, om verkeersongelukken met fauna te voorkomen.

 • Bereikbaarheid OV

  De provincie verzorgt het openbaar vervoer (OV) met bus en tram in de provincie en werkte in 2020 onder andere aan de vernieuwing van de busremise in Westraven en de trambaan van de SUNIJ lijn. Er kwamen nieuwe elektrische bussen en een groot aandachtspunt waren de corona-maatregelen en de daarmee samenhangende afname van het aantal reizigers in het OV.

 • Cultuur en erfgoed

  Culturele instellingen konden in 2020 rekenen op corona-steunpakketten van de provincie. Onder de noemer 'Voor jong en altijd' werd het nieuwe cultuur- en erfgoedbeleid vormgegeven, voor versterking van de culturele infrastructuur en het koesteren van het erfgoed.

 • Bestuur en middelen

  De provincie zette samen met partners het Utrechts aanbod voor Den Haag in de schijnwerpers, over woningen, bereikbaarheid, groen, economische groei, energie en voedselvoorziening. Door corona werden thuiswerken en digitale democratische besluitvorming met Provinciale Staten de norm.

Nieuws