Jaarverslag 2022

Ieder jaar presenteert het College van Gedeputeerde Staten het jaarverslag over het afgelopen jaar. Hiermee legt zij verantwoording af over de inkomsten en uitgaven en de behaalde resultaten. Deze informatie vindt u in de jaarstukken 2022. Het jaarverslag en de jaarrekening vormen samen de jaarstukken. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

Wilt u meer weten over het werk van de provincie en wat we het afgelopen jaar bereikt hebben? Bekijk de video's en/of de infographics. Wilt u weten hoe het verder gaat na deze publicatie? Bekijk dan de pagina Financiën.

2022 in beeld - animatie & video's

De belangrijkste resultaten van 2022 zijn per programma in beeld gebracht. In verschillende video's komen de mensen aan het woord waarmee we het afgelopen jaar deze resultaten hebben bereikt.

2022 in een oogopslag - infographics

Het huidige college van Gedeputeerde Staten heeft bij het begin van de collegeperiode in 2019 9 programma's vastgesteld: Ruimtelijk gebied, Landelijk gebied, Bodem, water en milieu, Energietransitie, Bereikbaarheid algemeen, Bereikbaarheid openbaar vervoer, Cultuur & erfgoed, Economie en Bestuur. Bekijk alle infographics.

Direct naar het Jaarverslag 2022

Nieuws