Verzoek handhaving Wet milieubeheer

Bedrijven moeten zich houden aan de Wet milieubeheer. Deze wet zorgt ervoor dat vervuiling van het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de wet staat ook dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd moet worden voor overlast (bijvoorbeeld door geluid of stank). Het gaat hierbij over milieu in de betekenis van 'omgeving'. Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u vragen of de regels worden gehandhaafd. U dient dan een handhavingsverzoek in.

Indienen verzoek via RUDUtrecht

Vraag en antwoord

Vragen of hulp nodig?

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht

E-mail: info@rudutrecht.nl
Telefoon (030) 702 33 00

Kijk voor meer contactgegevens op de website van de RUD Utrecht.