Cultuur en erfgoed

Status: U kunt nu subsidie aanvragen

Aanvraagperiode: -

Bent u een gemeente in de provincie Utrecht of een Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer of een non-profit organisatie dan kunt u een aanvraag indienen voor subsidie op het gebied van:                                                            

  • Ruimtelijk erfgoedbeleid; 
  • Onderzoek en ontwikkeling; 
  • Publieksbereik in de erfgoedsector; 
  • Festivalbeleid; 
  • Innovatie bibliotheken;                                                      

Lees voor specificatie per onderdeel bij 'Waarvoor'.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier