Cultuur en Erfgoed

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Let op: er zijn veel aanvragen ingediend. Helaas neemt de beoordeling hierdoor meer tijd in beslag. Mocht u vragen hebben over de beoordeling van uw aanvraag, stuur dan een e-mail naar subsidies@provincie-utrecht.nl.

Op 3 juni 2020 hebben Provinciale Staten het cultuur- en erfgoedprogramma provincie Utrecht 2020-2023 'Voor Jong en Altijd' vastgesteld. De provincie wil zich inzetten voor het versterken van de culturele infrastructuur en het behouden, benutten en beleven van cultureel erfgoed. De provincie heeft hiervoor een uitvoeringsverordening vastgesteld om projecten die hieraan bijdrage te realiseren op het gebied van:

  • innovatie en toegankelijkheid van bibliotheken;
  • talentontwikkeling van professionele makers;
  • regionale museale samenwerking beeldende kunst;
  • versterken van de kwaliteit van de leefomgeving door middel van cultuur en erfgoed;
  • het vergroten van het publieksbereik van Utrechs erfgoed;
  • het versterken van de Utrechse streek- en kasteelmusea;
  • het zichtbaar en beleefbaar maken van de Neder Germaanse Limes.

Lees voor het indienen van uw aanvraag de specificaties per onderdeel in de uitvoeringsverordening cultuur en erfgoed.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier