Cultuur en Erfgoed

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Op 3 juni 2020 heeft de provinciale staten het cultuur- en erfgoedprogramma provincie Utrecht 2020-2023 'Voor Jong en Altijd' vastgesteld. De provincie wil zich inzetten voor het versterken van de culturele infrastructuur en het behouden, benutten en beleven van cultureel erfgoed. De provincie heeft hiervoor een uitvoeringsverordening vastgesteld om projecten die hieraan bijdrage te realiseren op het gebied van:                                                       

  • ondersteuning van festivals;
  • innovatie en toegankelijkheid van bibliotheken;
  • talentontwikkeling van professionele makers;
  • deskundigheidsbevordering in de cultuur – en erfgoedsector;
  • versterken van de kwaliteit van de leefomgeving door middel van cultuur en erfgoed;
  • het bekendmaken van Utrechts Erfgoed.

Lees voor het indienen van uw aanvraag de specificaties per onderdeel in de uitvoeringsverordening cultuur en erfgoed

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier