Impulsplannen Utrecht Talent Alliantie (UTA)

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

De provincie Utrecht werkt aan een groene, gezonde economie waaraan iedereen kan deelnemen en waar iedereen baat bij heeft. Dit vraagt om investeringen in een toekomstgerichte beroepsbevolking. Als partner van de Utrecht Talent Alliantie (UTA) wil de provincie Utrecht een impuls geven aan innovatieve plannen die inspelen op een veranderende arbeidsmarkt in de regio Utrecht. De Subsidieregeling Impulsplannen Utrecht Talent Alliantie is hiervoor beschikbaar.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier