Mobiliteit

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Op 14 juli 2020 is de Uitvoeringsverordening Mobiliteit vastgesteld. Op grond van deze uitvoeringsverordening kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van mobiliteit die bijdragen aan de uitvoeringsprogramma's voor fiets, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, infrastructuur en multimodale knooppunten.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het realiseren van snelfietsroutes, stallingsvoorzieningen voor fietsen, het veiliger maken van gemeentelijke infrastructuur, aanpassing van weginfrastructuur waardoor de doorstroming van openbaar vervoer verbetert en maatregelen die multimodale knooppunten aantrekkelijker maken voor de gebruiker.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraag subsidie: Mobiliteit