Mobiliteit

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Let op! Onder de uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit vallen meerdere subsidies met verschillende aanvraagperiodes. In het blok Goed om te weten staat welke periode bij welke subsidie hoort.

Op 14 juli 2020 is de Uitvoeringsverordening Mobiliteit vastgesteld. Op 14 december 2021, 20 december 2022 en 21 november 2023 is hierop een besluit tot wijziging vastgesteld. Op grond van deze (gewijzigde) uitvoeringsverordening kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van mobiliteit die bijdragen aan de uitvoeringsprogramma's voor fiets, verkeersveiligheid, goederenvervoer, openbaar vervoer (inclusief het programma doelgroepenvervoer, aanvullend openbaar vervoer en toegankelijkheid openbaar vervoer), infrastructuur en multimodale knooppunten.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het realiseren van doorfietsroutes, schoon bevoorraden over water, stallingsvoorzieningen voor fietsen, het veiliger maken van gemeentelijke infrastructuur, aanpassing van weginfrastructuur waardoor de doorstroming van openbaar vervoer of de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbetert en maatregelen die het openbaar vervoer en multimodale knooppunten aantrekkelijker maken voor de gebruiker.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraag subsidie: Mobiliteit