Opruiming drugsafval 2021

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt zo en nu dan afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het gaat daarbij om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar kunnen brengen. 

Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2025 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024.

Inschrijven voor deze subsidie

B12: Aanvragen subsidie opruimen drugsafval