Subsidie Kennisdelen aan landbouwers 2021

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

Om de innovatie- en concurrentiekracht van de Utrechtse landbouw te versterken, is de provincie op zoek naar kennisaanbieders die net gevalideerde kennis en innovatieve maatregelen in relatie tot nieuwe verdienmodellen willen delen met de agrarische doelgroep. Het gaat hier om kennisoverdracht aan grote groepen landbouwondernemers via trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties.

Inschrijven voor deze subsidie

Vraag subsidie aan via het POP3 webportal

De aanvraagperiode is verlopen op 13 augustus 2021