Uitvoeringsverordening Subsidie Versnelling Woningbouw 2021-2024

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Met het Programma Versnelling Woningbouw 2021 – 2024 pakt de provincie Utrecht haar rol als stimulator en facilitator om de woningproductie op te voeren. We helpen gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars om woningbouwprojecten van de planfase naar de uitvoering te brengen. Hierbij werken we in drie regio’s: Amersfoort, Foodvalley en U16, het samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten in en om Utrecht.

Deze subsidie aanvragen

Wij vragen u om uw subsidie aanvraag vooraf te bespreken met onze regiocoördinatoren. Nadat u uw aanvraag heeft doorgesproken, kunt u dit formulier invullen.

Aanvraagformulier subsidie versnelling woningbouw