Waterveiligheid

Een groot deel van de provincie Utrecht is kwetsbaar voor overstromingen. Alleen op de Heuvelrug houden we zonder dijken nog droge voeten. Voor onze dichtbevolkte en economisch belangrijke regio is een goede bescherming tegen hoog water belangrijk, omdat overstromingen vanuit grote wateren (rivieren, randmeren) én regionale wateren kunnen komen. De provincie wil overstromingen voorkomen. Als het ondanks veiligheidsmaatregelen toch misgaat, dan willen wij daarop voorbereid zijn. Bijvoorbeeld door klimaatbestendig te bouwen.

De primaire waterkeringen beschermen de provincie Utrecht tegen overstromingen van de Nederrijn, de Lek en het Eemmeer. De provincie Utrecht heeft met de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de waterschappen veiligheidsnormen vastgesteld voor regionale waterkeringen in het westelijk deel van Utrecht. Op onderstaande kaart ziet u het buitendijks gebied en de gebieden die bij een dijkdoorbraak kunnen overstromen.

Kaart

  • Kaart: veiligheid waterkeringen

    Een groot deel van Utrecht is kwetsbaar voor overstromingen. De dreiging komt zowel vanuit grote wateren (rivieren, randmeren) als uit de regionale wateren. De primaire waterkeringen beschermen de provincie Utrecht tegen overstromingen vanuit de Nederrijn, Lek en het Eemmeer. De provincie Utrecht heeft met de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de waterschappen veiligheidsnormen vastgesteld voor regionale waterkeringen in het westelijk deel van Utrecht. Op onderstaande kaart ziet u het buitendijks gebied en de gebieden die bij een dijkdoorbraak kunnen overstromen.

Contact

Secretariaat fysieke leefomgeving

Telefoon: 030 258 9011
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl