Natuurlijke uiterwaarden

De uiterwaarden van de Nederrijn en Lek vormen samen een aaneengesloten natuurgebied. Het is daarmee een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland. Sommige uiterwaarden zijn ook aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat betekent dat er veel planten en dieren leven die Europees zijn beschermd. De provincie heeft de verplichting om de natuur in dit gebied verder te verbeteren.

Wat wil de provincie Utrecht bereiken?

  • De natuurwaarden in het gebied herstellen. Wij hebben als taak om de kwaliteit van het leefgebied van deze beschermde dieren en planten te behouden. En om ervoor te zorgen dat het aantal soorten planten en dieren toeneemt of herstelt.
  • Er spelen nog meer ontwikkelingen in het gebied. Bijvoorbeeld het herstellen van de waterkwaliteit. Daarom werken we intensief samen met onder andere Rijkswaterstaat en de gemeente. Zo benutten we alle kansen en belangen en komt er uiteindelijk één gedragen plan.
  • Dat het gebied grotendeels toegankelijk blijft voor omwonenden en recreanten. Iedereen moet kunnen genieten van de prachtige uiterwaarden.

Projecten op de kaart

Via een online programma kunt u de natuurprojecten in de Utrechtse uiterwaarden tussen de Nederrijn en Lek bekijken. Bij elke uiterwaard leest u een korte beschrijving over de ontwikkelingen, en ziet u met welke gebiedspartners we samenwerken.

Bekijk de online natuurprojectenkaart uiterwaarden Lek en Nederrijn

Uitgelichte projecten

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via avp@provincie-utrecht.nl.

Nieuws

Meer nieuws over natuurlijke uiterwaarden
Meer nieuws over natuurlijke uiterwaarden

Verhalen uit de praktijk