Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. Zo een netwerk is belangrijk voor de natuur. Want grotere natuurgebieden zijn beter bestand tegen droogte, klimaatverandering en andere schadelijke invloeden. Ook kunnen er meer soorten planten en dieren leven. En kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden. Het NNN is een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid van de provincie Utrecht.

Het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, Natura 2000, is onderdeel van het NNN.

Contact

Secretariaat van de afdeling Fysieke Leefomgeving

Telefoon: 030 258 90 11

E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl