Ontwikkeling van nieuwe natuur

Tussen 1990 en 2012 is er in de provincie Utrecht al meer dan 5.000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuurterrein. Er is afgesproken dat daar vanaf 2013 nog 4.570 hectare nieuwe natuur bij komt. Met de nieuwe natuur maken we natuurgebieden die er al zijn groter. En we verbinden de natuurgebieden beter met elkaar. Zo kunnen dieren en planten zich makkelijker verplaatsen en beter overleven.

De nieuwe natuur komt op grond die eerder als landbouwgrond in gebruik was. We hebben die plekken aangewezen op de kaart. Van de 4.570 hectare maakt 1.570 hectare deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De overige 3.000 hectare ligt in de ‘Groene Contour’.