Kleine Landschapselementen

Bloeiende slootkanten in Eemland, statige lanen op de Heuvelrug, kleine bosjes en houtwallen in de Gelderse Vallei, geurende meidoornbloemen in de uiterwaarden. Kleine landschapselementen geven het landschap karakter. Daarnaast zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit. Poelen herbergen kikkers, padden en salamanders. Kleine bosjes en houtwallen bieden beschutting aan zangvogels en luwte aan libellen en vlinders. In bloemrijke akkerranden broeden patrijzen en in natuurvriendelijke slootkanten wemelt het van opgroeiende visjes en vinden weidevogels voedsel en schuilplekken.

Nieuws

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling
Telefoon: 030 258 9018
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl