Natuurbeheer

U kunt bij de provincie Utrecht subsidie aanvragen voor het beheren, inrichten en ontwikkelen van natuurterreinen (natuurbeheer) en voor het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden (agrarisch natuurbeheer). Welke subsidies er zijn en hoe u ze aanvraagt staat in het Natuurbeheerplan. In dit plan staat ook wat onze doelen zijn voor natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Steunpunt Natuur

Telefoon: 030 258 90 96


E-mail: steunpuntnatuur@provincie-utrecht.nl