Natuurbeheer

De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar voor het beheren, inrichten en ontwikkelen van natuurterreinen (natuurbeheer) en voor het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden (agrarisch natuurbeheer). Dit gebeurt via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het Natuurbeheerplan is daar onderdeel van. In dit plan staat waar u welke subsidie kunt aanvragen. Daarnaast beschrijft het de doelen voor het natuur- en landschapsbeheer.

Kaarten Natuurbeheer

Snel naar

Contact

Secretariaat van de afdeling Fysieke Leefomgeving
Telefoon: (030) 258 9011
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl