Natuurbeheer

U kunt bij de provincie Utrecht subsidie aanvragen voor het beheren, inrichten en ontwikkelen van natuurterreinen (natuurbeheer) en voor het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden (agrarisch natuurbeheer). Welke subsidies er zijn en hoe u ze aanvraagt staat in het Natuurbeheerplan. In dit plan staat ook wat onze doelen zijn voor natuur- en landschapsbeheer.

Kaarten Natuurbeheer

Snel naar

Contact

Secretariaat van de afdeling Fysieke Leefomgeving
Telefoon: (030) 258 9011
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl