Natuurbeheer

De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar voor het beheren, inrichten en ontwikkelen van natuurterreinen (natuurbeheer) en voor het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden (agrarisch natuurbeheer). Dit gebeurt via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het Natuurbeheerplan is daar onderdeel van. In dit plan staat waar u welke subsidie kunt aanvragen. Daarnaast beschrijft het de doelen voor het natuur- en landschapsbeheer.

Kaarten Natuurbeheer

Snel naar

 • natuurbeheerplan

  Natuurbeheerplan

  Het Natuurbeheerplan bepaalt waar u subsidie aan kunt vragen bij het natuur- en landschapsbeheer via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). 

  Ga naar de Kaarten van het Natuurbeheerplan

 • Natuurbeleid

  Natuurbeleid

  Kaarten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur/ EHS). Het NNN is een robuust, samenhangend netwerk van natuurgebieden en verbindingen daartussen.

Contact

Secretariaat van de afdeling Fysieke Leefomgeving
Telefoon: (030) 258 9011
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl