Uitvoering in het landelijk gebied

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende projecten in het landelijk gebied van de provincie Utrecht. Denk aan herinrichting van natuurgebieden, aanleg van faunapassages en herstel van wandelpaden.

Projecten (alfabetisch)