Moerasblokken in Groot Mijdrecht Noordoost

In Groot Mijdrecht Noordoost realiseert de provincie drie moerasblokken met daaromheen bloemrijk grasland. Zo ontstaat er een leefgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals de lepelaar, de purperreiger en de roerdomp. Dit sluit mooi aan op het noordelijk gelegen natuurgebied Waverhoek dat circa 55 hectare groot is. In 2019 zijn de eerste twee moerasblokken van 4,1 en 13 hectare opgeleverd: ‘Moerasblok 2 & 3’ .

Eind 2019 is de provincie gestart met de voorbereiding van het laatste en ook het grootste moerasgebied in Groot Mijdrecht Noordoost: ‘Moerasblok 1’.  De realisatie van de inrichting van dit gebied gaat in fasen. Het streven is om in het najaar van 2023 te starten met de uitvoering van de eerste fase.

Contact

 

Projectleider Agenda Vitaal Platteland Maarten Pouwel      
Telefoon: 06 28 27 72 13.

Secretariaat van de beleidsafdeling
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl.