Uiterwaarden Lek

De uiterwaarden van de Lek, met een afwisseling van bijzondere vegetaties met ruigten, graslanden, oeverbegroeiing en bossen, vormen waardevolle leefgebieden voor planten en dieren. Deze vegetaties en leefgebieden zijn vanwege de specifieke milieuomstandigheden van zo groot belang dat zij zelfs op Europees niveau bijzondere aandacht krijgen om te kunnen voortbestaan.

Uiterwaarden Lek op de kaart

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling

Telefoon: 030 258 90 11

E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl.