Lunenburgerwaard

De Lunenburgerwaard is het uiterwaardengebied ten oosten van Wijk bij Duurstede. De Rijndijk vormt de grens in het noorden, de Nederrijn in het zuiden. Binnen de Lunenburgerwaard ligt een oude rivierarm, die is afgesneden na de aanleg van de stuw in de Nederrijn.

In en rond de Lunenburgerwaard zijn verschillende ontwikkelingen gaande. De provincie werkt aan de natuurontwikkeling in de uiterwaard en heeft intensief contact over aangrenzende projecten en gebieden die geen onderdeel zijn van dit project, zoals:

Bekijk de kaart met alle omgevingsprojecten inclusief de namen van de opdrachtgever en of eigenaar.

Doel van de natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard

Het doel van dit project is om de natuur in de Lunenburgerwaard te versterken zodat het voldoet aan de verplichte doelstellingen van de Kader Richtlijn Water (KRW),  het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000. Hierdoor neemt de variatie aan planten, dieren en vogels (de biodiversiteit) in deze uiterwaard toe. Om dit te bereiken nemen wij kleine maatregelen, zoals graafwerkzaamheden en het toepassen van beheer.

Wat gaat er gebeuren?

We versterken de natuur en vergroten de biodiversiteit in de Lunenburgerwaard door:

 • Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers op de Gravenbol en een plas-moeraszone. 
 • Het verbinden van de toekomstige plassen in Sandenburgerwaard met de oude rivierarm de "Dode Arm".
 • Het plaatsen van dood rivierhout in de oude rivierarm. Dit rivierhout zorgt ervoor dat vissen kunnen schuilen. Het wordt zo een voedselrijk gebied voor visetende vogels. 
 • Het aanleggen van ooibos. Ooibos is bos dat in de uiterwaarden groeit en kan variëren van vochtig tot nat zachthoutooibos en hardhoutooibos op de drogere delen. Het is in Nederland uniek om bos in de uiterwaard te behouden én te mogen uitbreiden in verband met de doorstroming van de rivier bij hoog water.
 • Het bestrijden van de reuzenberenklauw. Deze plant is een exoot die de ontwikkeling van bosrandgebieden in de weg staat.
 • Het omvormen van diverse graslanden naar grasland met meer bloemen zoals boterbloem, veldzuring en margriet waarvan insecten, vlinders en vogels profiteren.
 • Het aanleggen van een wandelroute in het westen van het gebied. 

De maatregelen worden uitgevoerd op de grond van het Utrechts Landschap en Rijkswaterstaat. De maatregelen hebben geen effect op de overige functies in het gebied. 

Planning

De natuurinrichting in de uiterwaard is eind 2021 gestart en medio 2022 opgeleverd. De natuurinrichting in de dijkzone volgt in 2023 en 2024, samen met het project Dijkversterking Wijk-Amerongen van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Op de website van HDSR vindt u de planning van de dijkversterking.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is opgesteld met de gebiedspartners en in afstemming met de omgeving.

 • In onze brochure over de Lunenburgerwaard (PDF) uit 2020 leest u meer achtergrondinformatie over dit project. Deze brochure is ook beschikbaar op het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. 
 • In het toekomstbeeld (PDF) ziet u hoe het eindresultaat van de natuurontwikkeling eruit komt te zien.

Het definitief ontwerp bestaat uit drie onderdelen:

 1. Rapport Natuurinrichting Lunenburgerwaard fase 1 (PDF)
  Het rapport bevat de aanleiding, projectdoelen, ontwerp en gemaakte afwegingen voor het ontwerp van de natuurontwikkeling van de Lunenburgerwaard. 
 2. Natuurdoelenkaart (PDF)
  Op de kaart staan de wensen voor de natuur in de Lunenburgerwaard.
 3. Inrichtingsmaatregelenkaart (PDF)
  Op de kaart staan de inrichtingsmaatregelen die in 2021/2022 zijn uitgevoerd. De inrichtingsmaatregelen zijn nodig om de beoogde natuurdoelen verder te ontwikkelen.

Samenwerking

Als belangrijkste grondeigenaren en direct belanghebbenden zijn het Utrechts Landschap, Rijkswaterstaat, de gemeente Wijk bij Duurstede en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden betrokken bij de inrichting van de Lunenburgerwaard.

Contact

In bijgaande notitie leest u antwoorden op de meest gestelde vragen die we uit de omgeving hebben ontvangen.

Heeft u andere vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via avp@provincie-utrecht.nl.

U kunt ook een brief sturen naar:
Provincie Utrecht
t.a.v. Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard
Postbus 80300
3508TH Utrecht

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Lunenburgerwaard? Dan kunt u zich inschrijven voor de digitale informatiebrief. Stuur daarvoor een e-mail naar avp@provincie-utrecht.nl.

Bij de downloads onderaan deze pagina vindt u de laatste informatiebrieven.