Rijntakken

Het Natura 2000-gebied 'de Rijntakken' bestaat uit vier deelgebieden waarvan één deelgebied in de provincie Utrecht ligt: de uiterwaarden van de Nederrijn. Dit deelgebied strekt zich uit van onderaan de stuwwal in Rhenen tot aan de monding van de Kromme Rijn voor Wijk bij Duurstede. Het open landschap dicht bij het water, in combinatie met kleinschalige landschapselementen zoals meidoornhagen en ooibosjes, trekt veel verschillende vogelsoorten aan. In dit gebied wordt gewerkt aan een zoveel mogelijk aaneengesloten natuurgebied.

Uiterwaarden Neder-Rijn op de kaart

Uitgelichte projecten

Gebieden die al opnieuw zijn ingericht

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling

Telefoon: 030 258 90 11

E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl