Rijntakken

De uiterwaarden van de Nederrijn strekken zich uit tussen rivier en de Winterdijk aan de Utrechtse en de Gelderse oever. De grenzen in Utrecht lopen van onderaan de stuwwal in Rhenen tot aan de monding van de Kromme Rijn voor Wijk bij Duurstede. Het open landschap dicht bij het water, in combinatie met kleinschalige landschapselementen zoals meidoornhagen en ooibosjes, trekken veel verschillende vogelsoorten aan. Ze komen er rusten, eten en broeden. Door afwisseling tussen hoog en laag, droog en vochtig groeien er bijzondere plantensoorten.

Uiterwaarden Neder-Rijn op de kaart

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling
Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl