Klimaatadaptatie: naar een klimaatbestendig Utrecht

In 2050 wil de provincie Utrecht klimaatbestendig en waterveilig zijn. Samen met de waterschappen, gemeenten en andere partners in de regio nemen we maatregelen tegen wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Daarbij benutten we ook de kansen die dit biedt om van Utrecht een veilige, vitale, gezonde en mooie provincie te maken.

In het programma klimaatadaptatie 2020-2023 werkt de provincie Utrecht haar ambities  en de te nemen stappen voor de komende vier jaar uit. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen we aan de slag, zodat Utrecht ook in de toekomst een veilige en mooie provincie blijft.

Werkregio's klimaatadaptie Utrecht