Klimaatstresstesten

Hoe weten we wat er nodig is om ons aan te passen aan hitte, droogte, wateroverlast en zeespiegelstijging? Daarvoor voeren we klimaatstresstesten uit. Een stresstest maakt duidelijk welke problemen kunnen ontstaan door klimaatverandering. Op basis van de klimaatstresstest gaan we in gesprek met belanghebbenden en geïnteresseerden.