Samenwerken met de regio

De provincie Utrecht maakt zich sterk voor een klimaatbestendige en waterveilige provincie. Dat doen we  door anders wonen, werken en bouwen te stimuleren. Daarbij sluiten we aan bij wat onze partners in de regio doen op het gebied van klimaatadaptatie. Onze partners zijn gemeenten, waterschappen, branche- en maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en marktpartijen.

Ook staan we zij aan zij met de inwoners van onze provincie. Als we daarbij de handen ineenslaan, kunnen we klimaatadaptatie omzetten in kansen: voor nieuwe werkgelegenheid, het behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een fijne woonomgeving.

Werkregio's

Het programma is gekoppeld aan de ontwikkeling van de regionale adaptatiestrategieën (RAS) van de werkregio’s.

In de provincie Utrecht zijn vier werkregio’s:

Werkregio's klimaatadaptie Utrecht
Werkregio's klimaatadaptie Utrecht 2020.jpg.