Klimaatadaptief bouwen wordt het nieuwe normaal

Utrecht moet ook in de toekomst een waterveilige en gezonde provincie zijn voor haar inwoners. Het veranderende klimaat geeft uitdagingen, zoals een grotere kans op overstromingen. Flinke plensbuien zorgen voor schade en wateroverlast, soms korte tijd later gevolgd door de negatieve effecten van langdurige droogte en hitte. Provincie Utrecht wil middels het programma Klimaatadaptatie 2020-2023 wateroverlast en hittestress voorkomen. Het programma stimuleert de aanleg van meer groen in stedelijk gebied. Dit zorgt voor verkoeling en een prettige leefomgeving. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties - zoals woningcoöperaties, moeten we samenwerken het stedelijk gebied aan te passen om de gevolgen van het extremere weertype op onze samenleving te beperken.

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen daarbij een rol. Tegelijkertijd staan veel gemeentes voor grote bouwopgaven, variërend van renovatie tot nieuwbouw en herinrichting. Het veranderend klimaat zorgt voor meer risico’s op bijvoorbeeld overlast door hittestress in huizen. Hier rekening mee houden moet het nieuwe normaal worden. En daarom zijn er tussen alle ketenpartners in de bouw afspraken gemaakt over nieuwbouw en bestaande bouw. De afspraken over nieuwbouw krijgen ook een plek in het convenant Duurzaam Bouwen.

Een toekomstbestendige aanpak voor bestaande bouw en nieuwbouw in de provincie Utrecht

De afgelopen jaren en de komende jaren krijgen nieuwbouw en renovatieprojecten de ruimte in de provincie Utrecht. Alles wordt in het werk gesteld om aan de grote woningvraag te voldoen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst moet het prettig wonen zijn en blijven in Utrecht. Daarom is het belangrijk om toekomstbestendig te bouwen. Dit met oog voor het veranderend klimaat en duurzaamheid in de brede zin van het woord.

Onderdeel van convenant Duurzaam Bouwen: Klimaatadaptatief Bouwen

Samen met veel andere partijen werkt de provincie aan een convenant Duurzaam Bouwen voor de nieuwbouw. Op het gebied van klimaatadaptatie is het afgelopen jaar al veel werk verzet en zijn met veel partijen afspraken rond Klimaatadaptief Bouwen tot stand gekomen. Voor de nieuwbouw én de bestaande bouw staan daarin prestatie-eisen om schade door extreem weer te voorkomen De afspraken wat betreft de nieuwbouw worden opgenomen in het convenant Duurzaam Bouwen.

Trots op onze samenwerking

Inmiddels hebben 30 partijen de intentieverklaring Klimaatadaptief Bouwen ondertekend: van gemeenten, ontwikkelaars, brancheverenigingen en waterschappen tot bouwers. Wij zijn hier als provincie trots op! Nog niet getekend? Het is mogelijk de intentieverklaring alsnog te ondertekenen. Stuur ons een e-mail via klimaatadaptatie@provincie-utrecht.nl.

De afspraken klimaatadaptief bouwen per direct gebruiken

De afspraken zijn natuurlijk gemaakt om gebruikt te worden. Dat kan per direct. We helpen graag mee! Samen met andere provincies hebben we een routekaart laten ontwikkelen en een leidraad, hulpmiddelen om u mee te nemen in het gebruik van de afspraken Daarnaast worden in 2022 meerdere bijeenkomsten georganiseerd.

De experts helpen graag verder!

Werkt u als gemeente of woningcorporatie aan een woningbouwopgave en wilt u zich goed voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering? Wij helpen u op weg met specifieke kennis en expertise op dit onderwerp.

Voor wie?

De RVO biedt ondersteuning aan gemeenten, regio’s en/of provincies, woningcorporaties, waterschappen en/of marktpartijen. Het expertteam kijkt dan samen met de betreffende gemeente naar de uitdaging en zoekt een passende oplossing. De vraag moet betrekking hebben op een woningbouwproject of -locatie. Belangrijk is dat de contactpersoon die de ondersteuningsvraag heeft, beschikt over draagvlak en beslissingsbevoegdheid.