Subsidies klimaatadaptatie

Het aantal inwoners in de provincie Utrecht groeit sterk. Dat geeft uitdagingen voor het behouden van een gezonde leefomgeving met voldoende groen en biodiversiteit. Ook hebben inwoners steeds meer last van de effecten van het veranderende klimaat. Flinke regenbuien zorgen voor wateroverlast, soms binnen korte tijd gevolgd door langdurige droogte en lange periodes met extreme hitte.

Het is belangrijk om samen met elkaar te werken aan het groen en gezond inrichten van de provincie. En ons aan te passen aan weersextremen. Met de subsidieregeling klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen stimuleert de provincie Utrecht projecten die helpen de omgeving klimaatbestendiger in te richten. Aanvragers kunnen bijvoorbeeld gemeenten, corporaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn.

Subsidieregeling klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen

De provincie ondersteunt met deze subsidieregeling 3 hoofddoelen: klimaatadaptatie, gezondheid en biodiversiteit. Tot en met 2023 kon u subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 1. De voorbereiding en/of aanleg van een groenblauw schoolplein
 2. De voorbereiding en/of aanleg van een hoogwaardig groen dak
 3. Overige activiteiten, zoals:
  • ingrepen in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld het klimaatbestendig maken van een plein
  • stimuleren van gedragsverandering bij inwoners, bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld het opzetten van een bewustwordingscampagne of het opstellen van een lokaal hitteplan
  • bevorderen van betrokkenheid, kennis, draagvlak en beleving van inwoners en/of bedrijven, ondernemers of maatschappelijke organisaties
  • onderzoeken en ontwikkelen van innovaties binnen de woon-werkomgeving.

Meer informatie over deze subsidie: Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023.

Let op: De aanvraagperiode van deze subsidieregeling is gesloten. We zijn bezig met het opzetten van een vernieuwde subsidieregeling voor 2024. Naar verwachting start de nieuwe aanvraagperiode op 1 april 2024.

 

Voorbeelden