Klimaatportaal

Het klimaat verandert. We hebben steeds meer te maken met extreme regenbuien, hoge temperaturen, stormachtige wind of droogte. Samen met inwoners en partners werkt de provincie aan een inrichting van onze leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering. Het Klimaatportaal helpt daarbij.

Het klimaatportaal bestaat uit een aantal tabbladen. Het eerste beschrijft klimaatverandering door de jaren heen. Het tweede tabblad gaat over wat Nederland aan klimaatadaptatie doet en hoe dit is vormgegeven in de provincie Utrecht.

Het derde tabblad bespreekt de effecten van klimaatverandering die rechtstreeks van invloed zijn op de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen binnen de provincie Utrecht.

Na het derde tabblad volgen de klimaatthema's, Natter, Warmer, Overstromingen en Droger. Van de thema's worden verschillende aspecten besproken en weergegeven.

Het laatste deel bestaat uit wat u als inwoner van de provincie Utrecht zelf kunt doen. Bijvoorbeeld door uw tuin beter bestand te maken tegen hevige regenval of welke maatregelen u kunt treffen tegen hittestress. Klimaatverandering is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheden, het is een probleem waar iedereen tegenaan loopt.

Naar Klimaatportaal