Toekomst bodemdalingsgevoelig gebied

Veenbodems zijn weinig draagkrachtig en gevoelig voor bodemdaling. In veengebieden daalt hierdoor de bodem tot 1,5 centimeter per jaar. De mate van daling is afhankelijk van het bodemtype en het grondgebruik. Het westelijk deel van de provincie Utrecht bestaat grotendeels uit veenbodems. In het oosten bevindt het veen zich vooral in het Eemland. In totaal gaat het om 25% van de provincie. In deze veenweidegebieden is melkveehouderij het belangrijkste grondgebruik, naast natuur en bebouwing. Bodemdaling heeft op lange termijn gevolgen voor natuur, landschap, infrastructuur en grondgebruik.

Verhalen over bodemdaling

Snel naar

Contact

Carla Bisseling, Programmamanager Bodemdaling
Telefoon: 06 18 30 06 20
E-mail: carla.bisseling@provincie-utrecht.nl