Kunst als verbinder in de leefomgeving

Cultuurhistorie, kunst & vormgeving en creatieve verbeeldingskracht worden meer en meer ingezet bij de integrale aanpak van gebieden, wegen, tunnels en kwaliteit van de leefomgeving. De provincie draagt hieraan bij en faciliteert ook in participatieprocessen en bottom-up initiatieven, bijvoorbeeld bij de energietransitie. We bevorderen netwerkvorming en kennisdeling, monitoren alle activiteiten en nemen de resultaten mee in een meerjarenbeleid.

Kunst en cultuur kunnen helpen om op een andere manier te kijken naar projecten in onze omgeving. Vanuit een nieuwe invalshoek komen er vaak originele ideeën. Ook helpen kunst en cultuur om verbinding te maken met de omgeving en mensen te betrekken. Op deze pagina zijn al enkele voorbeelden te vinden.

Lopende projecten

 • Chateaux d’eau

  Het project Chateaux d’eau legt een relatie tussen water en kunst & cultuur. Vanuit een thematische benadering worden actuele (provinciale) opgaven gekoppeld aan kunstenaars en vormgevers. Het  voornaamste doel is het creëren van andere denkrichtingen, bewustwording en zichtbaarheid van het belang van het thema water. Thema’s zijn:

   

  • klimaatadaptatie,
  • waterkwaliteit,
  • waterveiligheid.
  Wielrenner op Lekdijk
 • Transitielab Utrecht

  In het Transitielab Utrecht zijn een tiental bottom-up duurzaamheidsinitiatieven in de provincie in staat gesteld om op een creatieve manier te groeien en te bloeien.

  In drie bijeenkomsten is via creatieve interventies van een kunstenaar gezocht naar vernieuwende perspectieven en oplossingen. De interventies hebben bijgedragen aan de slagkracht en de zichtbaarheid van de initiatieven.

  voetpad met tekst
 • De Stijl fietsroute

  Tussen Amersfoort en Utrecht staan 10 monumentale beelden van de hedendaagse kunstenaar Boris Tellegen (1968). De zuilen van 6,5 meter hoog staan langs De Stijl Fietsroute en symboliseren een ontmoeting tussen de Utrechtse Gerrit Rietveld en de Amersfoortse Piet Mondriaan.

  De beelden markeren een fietsroute die de komende jaren wordt ontwikkeld tot een nog efficiëntere fietsverbinding tussen Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort. Deze afstand van 19 kilometer is voor de recreatieve fietser of de forens gemakkelijk te overbruggen, zeker met een e-bike.

  De Stijl fietsroute-beeld |foto Dirk Verwoerd