Samenwerken aan een sterk cultuurprofiel

Om gelijke tred te houden met de verwachte bevolkingsgroei, versterken we de culturele sector in onze provincie. Dit doen wij samen met gemeenten en cultuurorganisaties.  Daarbij gaat het om cultuurparticipatie, talentontwikkeling, regionale samenwerking beeldende kunst en deskundigheidsbevordering.