Steunpakket Utrechtse cultuur- en erfgoedsector

Cultuur- en erfgoedinstellingen met een regionale functie die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen kunnen in aanmerking komen voor steun van de provincie Utrecht. In overleg met gemeenten, rijk, fondsen en de sector heeft de provincie een gevarieerd steunpakket ontwikkeld om gezamenlijk zoveel mogelijk instellingen te helpen. Fase 1 is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een vervolg.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te vragen. Zodra er meer bekend is over de diverse steunmaatregelen zal dat op deze site worden gepubliceerd.

Het steunpakket kent een totaalbedrag van 6 miljoen euro. Hiervan is in de eerste fase (2020) ongeveer 3,5 miljoen uitgegeven aan in totaal ruim 100 diverse aanvragen. Onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van de provincie een onderzoek gedaan naar deze eerste fase en heeft aanbevelingen gedaan voor het vervolg.

Samen met de Utrechtse gemeenten en culturele instellingen is nagedacht hoe de steun voor de tweede fase het best kan worden ingezet. Daarbij wordt onder andere gekeken welke steun het rijk, gemeenten en fondsen bieden en hoe de provincie daarop kan aanvullen. Voor de tweede fase is nog ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar. Speerpunten waar de provincie op zal inzetten zijn:

Vragen?

Culturele instellingen kunnen met hun vragen terecht bij de provincie via het e-mailadres  cultuur@provincie-utrecht.nl.