Steunpakket Utrechtse cultuur- en erfgoedsector

Cultuur- en erfgoedinstellingen die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen kunnen in aanmerking komen voor steun van de provincie. De provincie heeft in overleg met gemeenten en instellingen enkele regelingen ontwikkeld die op verschillende momenten opengesteld worden.

Het steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro. Dit is een flink bedrag, maar niet genoeg om de hele Utrechtse cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. De provincie heeft in overleg met gemeenten en culturele instellingen regelingen voor steun ontwikkeld die op verschillende momenten worden opengesteld. Per regeling wordt aan de hand van diverse uitgangspunten gekeken welke culturele instellingen in aanmerking komen. Deze uitgangspunten kunnen bijvoorbeeld zijn: toekomstbestendigheid, commitment van gemeenten, regionaal belang van de instelling, relatie van de instelling met het provinciale beleid, tonen van cultureel ondernemerschap en zoveel mogelijk regionale spreiding. Binnen het steunpakket werkt de provincie samen met andere overheden en fondsen.

De coronacrisis is nog niet voorbij. Daarom worden de huidige regelingen geëvalueerd en er wordt onderzocht waar behoefte aan is. De verwachting is dat in het voorjaar van 2021 de tweede tranche van het steunpakket start.

Regelingen voor steun

Het steunpakket bestaat uit de volgende regelingen.

Vragen?

Culturele instellingen kunnen met hun vragen terecht bij de provincie via het e-mailadres  cultuur@provincie-utrecht.nl.